Onze rechtsgebieden

Sociaal zekerheidsrecht

Heeft u een uitkering, zoals WW, WIA, Bijstand of bijvoorbeeld Ziektewet? En is uw uitkering ineens stopgezet of wordt er geld teruggevorderd? Zulke overheidsbeslissingen kunnen diepe impact hebben. Ze raken immers uw inkomen. Wij werken daarom snel. Wij zijn zeer ervaren in het opstellen van bezwaarschriften, beroepschriften en doorprocederen tot aan de hoogste rechterlijke instantie.

Gezondheidsrecht

Heeft u problemen met uw PGB? Of heeft u een verschil van inzicht met de gemeente over uw aanvraag voor hulp? Wij hebben ervaring met het beoordelen van gemeentelijke indicaties. Daarnaast hebben wij medische contacten om uw gezondheidssituatie opnieuw te laten beoordelen.

Vreemdelingenrecht

Nederland hanteert een restrictief toelatingsbeleid. Dit betekent dat u al snel een advocaat nodig heeft als u bijvoorbeeld uw partner en/of kinderen wilt laten overkomen. Wij hebben op dit vlak veel kennis en ervaring. Wij hebben honderden gezinnen, geliefden en ondernemers de afgelopen jaren succesvol juridisch bijgestaan. Onze cliënten waarderen onze bijstand gemiddeld op een 9. Hier zijn wij trots op.

Ambtenarenrecht

Bent u ambtenaar en heeft u een arbeidsconflict? Voor u gelden speciale regels. Ligt er al een ontslagbesluit? Dan is het belangrijk dat u tijdig contact met ons opneemt. Wij zorgen er dan voor dat voor u snel een bezwaarschrift wordt ingediend. Wij staan u ook bij bij een eventueel beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Bestuursrecht

Heeft u te maken met een overheidsbesluit dat in uw ogen onjuist is? Samen met u beoordelen wij wat de mogelijkheden en kansen zijn om deze beslissing te laten vernietigen. Wij hebben bijvoorbeeld ervaring met PGB’s, bijstand, WW/ZW/WAO/WIA-uitkeringen, subsidies, dwangsommen, voorrangsverklaringen, ontheffingen en parkeervergunningen. U kunt erop vertrouwen dat u met uw juridisch probleem er niet alleen voorstaat.

Arbeidsrecht

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever? Ongeacht de aard van het conflict (of het nou gaat om ontslag, functiewijziging of geschil met uw werkgever), wij zullen u juridisch adviseren en bijstaan omtrent uw problemen op het werk. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.