mr. M. Yildirim

Advocaat

Advocaat mr. Müslüm Yildirim is sinds 1999 advocaat en maakt per 2010 deel uit van Hofstaete Advocatuur.

Na zijn studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam studeerde mr. Yildirim in 1998 af. Kort hierna kreeg hij een beurs aangeboden voor een Engelstalige Masters of Law-opleiding (LL.M.) in International Business and Trade Law. Na afronding van deze studie heeft hij zich als zelfstandig advocaat in Den Haag gevestigd.

Tijdens zijn studie was hij sociaal maatschappelijk actief. Daarnaast ging zijn hart uit naar de politiek. Zijn eerste politieke contact was met een aantal politieke jongerenorganisaties. Later is hij -op politiek liberale grondslag- in de politiek penningmeester, fractie-assistent, kandidaat Tweede Kamer en actief campagnelid geworden.

Mede en vanwege zijn huidige functies, is hij momenteel van geen enkele politieke partij lid en oefent hij geen politieke functies meer uit. Desondanks blijft hij de sociaal en maatschappelijk politieke ontwikkelingen zeer nauw volgen en is hij zeer betrokken en ter zake deskundig om u te helpen bij uw problemen. Mr. Yildirim vertelt zijn cliënten zeer zeker geen sprookjes, maar met zijn pragmatische en reële kijk op de samenleving, in samenhang met zijn vaardigheden en juridische kennis, zal hij op een gedreven wijze en met veel doorzettingsvermogen uw dossier ter hand nemen en voor u de best mogelijke uitkomst zoeken.

Tevens is hij sinds september 1999 rechter-plaatsvervanger (deputy-judge). In de periode oktober 2011 tot oktober 2019 is hij tevens lid en vervolgens vice-voorzitter geweest van de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Den Haag.

Mr. M. Yildirim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Vreemdelingenrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. M. Yildirim has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister): Immigration Law. Based on this registration, he is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.